Onze visie

Kind ontwikkelt zich optimaal

MijnRapportfolio draagt er aan bij dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Om dit te realiseren liggen er een aantal onderleggers aan MijnRapportfolio ten grondslag die allemaal tot doel hebben om het eigenaarschap van leren te vergroten.

Hierdoor zal de betrokkenheid van het kind vergroot worden. Het kind is dan mede verantwoordelijk, niet alleen voor zijn vaardigheden, maar ook voor de wijze waarop leerdoelen worden bereikt.
Daarnaast krijgt het kind steeds meer inzicht in zijn sterke kanten en weet waar het moeite mee heeft. Omdat het kind kan laten zien waar het trots op is, wordt het zelfbeeld van het kind positief versterkt.

Om het eigenaarschap te vergroten, zorgt MijnRapportfolio dat:

    • ontwikkeling zichtbaar gemaakt wordt
    • kind en de leerkracht beiden inbreng hebben
    • ruimte biedt om brede ontwikkeling te volgen
    • ondersteunt bij zelfreflectie

Ontwikkeling zichtbaar maken

Informatie die in MijnRapportfolio wordt ingevoerd, blijft de hele schoolloopbaan van het kind bewaard waardoor er steeds kan worden terug gekeken. Door op ieder gewenst moment te kunnen (terug)kijken, wordt de ontwikkeling zichtbaar voor iedere betrokkene (kind, leerkracht en ouder) en ontstaat er een grotere betrokkenheid.

Inbreng van het kind en de leerkracht

MijnRapportfolio is zo ontwikkeld dat zowel het kind als de leerkracht een bijdrage kunnen leveren, gezien vanuit hun eigen rol. Overeenkomsten en verschillen worden op een heldere manier zichtbaar gemaakt binnen MijnRapportfolio.
Hierdoor wordt de betrokkenheid van beiden vergroot en kunnen er op basis van het verkregen inzicht gelijkwaardige gesprekken plaatsvinden tussen leerkracht en kind.

Brede ontwikkeling

Om een zo’n goed en compleet mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind, is het belangrijk om deze ontwikkeling zo breed mogelijk in beeld te krijgen.
Allereerst gebeurt dit door de vaardigheden, al dan niet gekoppeld aan leerlijnen, zichtbaar te maken.
Daarnaast wordt de persoonlijke ontwikkeling van het kind zichtbaar gemaakt. Het kind heeft hierbij zelf een grote rol. Door middel van vragenlijsten, het uploaden van foto’s, video’s en bestanden en het reflecteren op het eigen werk wordt het kind actief betrokken bij alle aspecten van zijn of haar leren.

Zelfreflectie

Bij zelfreflectie vergelijkt het kind zich met zichzelf en niet in het bijzonder met anderen.
Door het kind  te laten reflecteren op zijn eigen werk, laten nadenken over zijn eigen talent, krijgt het vaardigheden aangeleerd die verder gaan dan leren.
De reflectie op (zelfgestelde) doelen, leert het kind welke vervolgstappen er nodig zijn om te komen tot verbeteringen.

De website van MijnRapportfolio maakt gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om het surfgedrag te analyseren en de website te verbeteren.