Hier onder tref t u de tijdsplanning en prijzen aan van de verschillende workshops en trainingen. Heeft u interesse in één van deze opties? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact op met uw MijnRapportfolio adviseur of via het contactformulier op deze website.

Samen met een MijnRapportfolio adviseur kijkt u als team in een sessie van ongeveer 3,5 uur naar de mogelijkheden die een (digitaal) porfolio te bieden heeft voor uw school. In verschillende werkvormen gaat u als team actief onderzoeken op welke manier een portfolio aansluit bij de visie van de school. Na de workshop in teamverband worden de informatie en ervaringen kort nabesproken met een werkgroep en/ of directie. Op basis van al deze input stelt de MijnRapportfolio adviseur een document op dat als kapstok kan dienen bij alle keuzes die er gemaakt worden bij de inrichting en implementatie van een (digitaal) portfolio.

Voor wie:
Scholen die overwegen om een (digitaal) portfolio te gebruiken of op zoek zijn naar de juiste tool bij hun behoefte.

Na deze workshop heeft u als team:
– Een duidelijke wens- en behoeftenoverzicht
– Een lijst met punten die in het portfolio voor uw school moet terugkomen

Tijdsinvestering school:
Studiemiddag (volledig dagdeel)

Kosten € 1.275,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

Daphne Tuijtel, Locatieleider PCBO Koningin Juliana School in Apeldoorn over deze workshop:

“Samen doelen geformuleerd passend bij de kernwaarden en dat vervolgens terugzien in de digitale omgeving. Daar word ik echt blij van.”

Hoe kunt u MijnRapportfolio in de dagelijkse praktijk inzetten binnen uw school? Op welke momenten is er ruimte (te maken) in uw rooster om samen met de kinderen aan het portfolio te werken? Hoe zorgt u ervoor dat kinderen weten aan welke doelen er gewerkt wordt? Op welke manieren kunt u via MijnRapportfolio ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind? Tijdens de workshop “MijnRapportfolio in de klas” komen deze en andere vragen aan bod.

In de ochtend bezoekt een MijnRapportfolio adviseur enkele klassen om, aan de hand van vooraf met de school besproken onderwerpen, de huidige situatie te bekijken. Vervolgens gaat u in de middag, onder begeleiding van een adviseur, in de vorm van een workshop met het team op zoek naar manieren om de inzet van MijnRapportfolio op uw school verder te verbeteren.

Voor wie:
Gebruikers van MijnRapportfolio

Na deze workshop heeft u als team:
– Tips en tricks om MijnRapportfolio effectief in te zetten
– Duidelijk beeld of MijnRapportfolio naar wens en mogelijkheden is ingericht
– Inzicht hoe MijnRapportfolio ingepland kan worden in uw dag

Tijdsinvestering school:
(vrijgeroosterde) Middag voor het team om (ongeveer 3 uur)

Kosten € 1.875,- (incl. reiskosten, excl BTW)

Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van portfolio’s in het onderwijs. In deze workshop wordt er een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en gaat u onderzoeken welk type portfolio het beste past bij uw school. U start hiervoor met een theoretische inleiding, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens gaat u als team in een aantal verschillende werkvormen actief aan de slag om deze theorie aan te laten sluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk bij u op school. Tenslotte stelt u op basis van deze bevindingen een set voorwaarden op waaraan een portfolio voor uw school moet voldoen.

Voor wie:
Scholen die al gebruik maken van een (digitaal) portfolio of dit overwegen.

Na deze workshop heeft u als team:
– Een goed beeld van de voor- en nadelen van verschillende typen portfolio’s.
– Een lijst met voorwaarden waaraan een portfolio voor uw school moet voldoen

Tijdsinvestering school:

Studiemiddag (of -ochtend)

Kosten:
€ 1.275,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

Samen met de kleuterleerkrachten gaat een MijnRapportfolio adviseur op zoek naar de ideale invulling en inzet van MijnRapportfolio bij de kleuter. U bekijkt bijvoorbeeld hoe MijnRapportfolio kan worden ingezet bij observaties of hoe u het kunt gebruiken om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Op basis van de wensen worden er voorbeelden besproken van hoe MijnRapportfolio op andere scholen wordt ingezet en op welke manier bestaande werkwijzen kunnen worden vertaald naar MijnRapportfolio voor uw school.

Voor wie:
Kleuterleerkrachten van scholen die werken of gaan werken met MijnRapportfolio.

Na deze workshop heeft u als team:
– Een goed beeld van de mogelijkheden van MijnRapportfolio voor de kleuterklassen, afgestemd op uw school.

Tijdsinvestering school:

– Voorbereidende vragenlijst voor alle leerkrachten van K0 t/m K3 (ongeveer 10 minuten)
– Bijeenkomst met MijnRapportfolio adviseur van ongeveer 2 uur.

Kosten:
€ 675,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

MijnRapportfolio is een ideale tool om in te zetten bij kindgesprekken. Maar hoe en wanneer plant u een kindgesprek? En hoe vaak doet u dit? Wat is het doel van dit gesprek? En hoe legt u gemaakte afspraken vast?
Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van kindgesprekken in het onderwijs. In deze workshop wordt er een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en ga je onderzoeken op welke manier kindgesprekken (nog beter) kunnen worden ingezet op uw school.

Voor wie:
Scholen die al gebruik maken van MijnRapportfolio of dit overwegen.

Na deze workshop heeft u als team:
– Theoretische kennis opgedaan over de meerwaarde van kindgesprekken in het onderwijs
– Heldere doelen gesteld over de inzet en vorm van kindgesprekken

Tijdsinvestering school:

Studiemiddag of -ochtend

Kosten:
€ 1.275,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

Scholen die thematisch werken hebben vaak behoefte aan een duidelijk overzicht van welke doelen er tijdens de thema’s behandeld zijn. In deze workshop bespreekt u de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft op het gebied van thematisch en projectmatig werken. U bespreekt op welke manier u kinderen inzicht kunt geven in de doelen die tijdens een thema aan de orde komen en hoe ze zichzelf hierop kunnen beoordelen. Ook bekijkt u de verschillende manieren waarop u overzicht houdt op de doelen die aan bod gekomen zijn en nog aan bod moeten komen.

Voor wie:
Scholen die thematisch werken en al gebruik maken van MijnRapportfolio of dit overwegen.

Na deze workshop heeft u als team:
– Een duidelijk beeld van hoe u MijnRapportfolio kunt gebruiken om overzicht te houden op de behandelde doelen in de projecten.
– Ideeën over hoe u kinderen nog beter kunt betrekken bij hun eigen leren door doelen binnen projecten te visualiseren.

Tijdsinvestering school:

Voorbereidend gesprek met afvaardiging werkgroep of directie incl rondleiding door de school (1-1,5 uur) gevolgd door bijeenkomst met werkgroep of team (2 uur).

Kosten:
€ 1.275,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

De meeste scholen kiezen er voor om MijnRapportfolio stapsgewijs in te richten en steeds verder af te stemmen op hun wensen en visie. Het is verstandig om elke volgende stap te starten met een adviesgesprek met één van onze adviseurs. Zo weet u als school zeker dat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft en kut ue profiteren van de kennis en ervaring van onze adviseurs bij het maken van keuzes. Dit zelfde geldt voor scholen die al langer met MijnRapportolio werken. Aanpassingen in uw onderwijs kunnen van grote invloed zijn op hoe u MijnRapportfolio inzet in de klas.

Voor wie:
Werkgroep MijnRapportfolio

Na deze workshop heeft u als werkgroep:
– E
en volgende stap gezet met betrekking tot de invoering en/ of inrichting van MijnRapportfolio bij u op school
– Concrete afspraken gemaakt met je MijnRapportfolio-adviseur om uw versie van MijnRapportfolio verder af te stemmen op uw wensen of uit te breiden met nieuwe onderdelen

 Tijdsinvestering school:
– Telefonische afstemming met adviseur
– Eventueel: voorbereiden adviesgesprek door werkgroep (afhankelijk van het onderwerp)
– Bijeenkomst met werkgroep van ongeveer 2 uur.

Kosten:
€ 675,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

De meeste scholen volgen als ze gaan starten of net nadat ze gestart zijn een teamtraining. Vaak veranderen scholen na een tijdje een gedeelte van hun inrichting. Er komen een aantal nieuwe teamleden bij of u gaat gebruik maken van nieuwe functionaliteiten. Misschien heeft u na een vakantieperiode wel behoefte aan een opfriscursus?
Plan dan samen met uw adviseur een extra teamtraining. Deze wordt volledig op de wensen van uw school en op bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten afgestemd.

Voor wie:
Teamleden die met MijnRapportfolio (gaan) werken.

Na deze workshop heeft u als team:
Kennis van de specifieke inhoud van MijnRapportfolio voor uw school.
– Tips en trucs gehad die u helpen bij het snel en efficient invullen van MijnRapportfolio

Tijdsinvestering school:
Voorbespreking met afvaardiging werkgroep of MT van een half uur
– Bijeenkomst met team van ongeveer 2 uur.

Kosten:
€ 675,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

Te vaak wordt een rapportage voornamelijk gebruikt om een kind af te zetten tegen een gemiddelde terwijl het een krachtig hulpmiddel kan zijn om kinderen te helpen bij hun eigen ontwikkeling. Daarbij is het van wezenlijk belang om te kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. In het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven” wordt de ontwikkeling naar een (nog meer) jenaplan rapportage in drie heldere stappen beschreven.

Tijdens de workshop verkennen we deze drie stappen en de praktische implicaties hiervan binnen uw onderwijs. Waaraan moet uw rapportage voldoen om deze aan te sluiten op het jenaplan gedachtegoed? Hoe bereikt u de ideaalsituatie waarin kinderen met behulp van een portfolio eigen leerdoelen en een eigen leerroute kunnen bepalen en op hun ontwikkeling kunnen reflecteren?

Voor wie:
Teams van jenaplanscholen die op een andere manier willen gaan rapporteren, of hun huidige manier van rapporteren willen digitaliseren.

Na deze workshop heeft u als team:
Uw kennis omtrent rapportage in het jenaplanonderwijs opgefrist. (Als theoretisch kader wordt hiervoor de informatie uit het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven” gebruikt.)
– Een duidelijk beeld waar u als school staat en waar u naar toe wil
– Een beeld van de mogelijkheden die MijnRapportfolio biedt om dit doel te bereiken

Tijdsinvestering school:
Studiemiddag of -ochtend

Kosten:
€ 1.275,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

Als schoolbeheerder heeft u een aantal extra mogelijkheden ten opzichte van de andere leerkrachten. Als schoolbeheerder bent u niet alleen contactpersoon tussen uw team en MijnRapportfolio maar dient ook als vraagbaak voor uw team. Tijdens de schoolbeheerder training bespreken we alle extra functionaliteiten die u als schoolbeheerder kunt gebruiken en krijgt u een uitgebreide instructie over de functionaliteiten die leerkrachten zelf hebben. We bespreken een aantal  veel voorkomende vragen van leerkrachten en ouders en hoe hier mee om te gaan en we geven u tips over het gebruik.

Voor wie:
Teamleden die binnen MijnRapportfolio de schoolbeheerder-rol hebben of krijgen.

Na deze workshop heb je als schoolbeheerder:
– Een duidelijk beeld van de extra mogelijkheden die u hebt als schoolbeheerder.
– Voldoende kennis om uw collega’s te kunnen ondersteunen in het gebruik van MijnRapportfolio
– Een hoop tips en trucs die je kunnen helpen bij uw taak als schoolbeheerder.

Tijdsinvestering school:

– Bijeenkomst met MijnRapportfolio adviseur van ongeveer 2 uur.

Kosten:
€ 500,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

Het is van groot belang om kinderen en ouders mee te nemen in de keuzes die de school passend bij hun visie heeft gemaakt voor het gebruik van MijnRapportfolio. Zo weet u als school zeker dat kinderen en ouders actief betrokken zijn bij deze nieuwe manier van het in kaart brengen van de ontwikkeling van de kinderen.

Vragen waar u tijdens dit proces tegenaan kunt lopen:
– Hoe zorgt u ervoor dat ouders een bijeenkomst over MijnRapportfolio niet willen missen?
– Hoe informeert u ouders en zorgt u ervoor dat ze de bijeenkomst niet vergeten?
– Hoe zorgt u ervoor dat ouders actief worden betrokken bij de bijeenkomst?
– Hoe zorgt u voor heldere informatie en een goede presentatie?

Onze adviseurs ondersteunen scholen graag bij dit proces.

Voor wie:
Werkgroep MijnRapportfolio of directie

Na deze workshop heeft u als team:
– Een duidelijk beeld over hoe u kinderen en ouders kunt betrekken tijdens de invoering van MijnRapportfolio.
– Compleet draaiboek met daarin: een template voor een ouderfolder, stappenplan, uitnodiging informatiebijeenkomst en presentatie voor ouders.

Tijdsinvestering school:

– Bijeenkomst met een MijnRapportfolio adviseur van ongeveer 2 uur.
– Informatiebijeenkomst(en) met ouders, georganiseerd en gegeven door de school.

Kosten:
€ 975,- (incl. reiskosten, excl. BTW)

De website van MijnRapportfolio maakt gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om het surfgedrag te analyseren en de website te verbeteren.