Om u en uw team nog beter te laten werken met MijnRapportfolio hebben we een uitgebreid workshop en training aanbod opgesteld waar u uit kan kiezen. Iedere workshop is op maat voor uw school voorbereid en dus afgestemd op uw inrichting en wensen. Hebt u interesse in één van deze workshops of trainingen neem dan contact op met uw MijnRapportfolio adviseur of via ons contactformulier.

Door de jarenlange ervaring in het onderwijs kunnen onze adviseurs scholen ondersteunen aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktijkervaring.
Mocht u in onderstaande aanbod iets missen neem dan contact op met uw MijnRapportfolio adviseur om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Van visie naar MijnRapportfolio

Samen met een MijnRapportfolio adviseur kijkt u als team tijdens een studiemiddag naar de mogelijkheden die een (digitaal) porfolio te bieden heeft voor uw school. In verschillende werkvormen gaat u als team actief onderzoeken op welke manier een portfolio aansluit bij de visie van de school. Na de workshop in teamverband worden de informatie en ervaringen kort nabesproken met een werkgroep en/ of Directie. Op basis van al deze input stelt de MijnRapportfolio adviseur een document op dat als kapstok kan dienen bij alle keuzes die er gemaakt worden bij de inrichting en implementatie van een (digitaal) portfolio.

MijnRapportfolio in de klas

Hoe kunt u MijnRapportfolio in de dagelijkse praktijk inzetten binnen uw school? Op welke momenten is er ruimte (te maken) in het rooster om samen met de kinderen aan het portfolio te werken? Hoe zorgt u ervoor dat kinderen weten aan welke doelen er gewerkt wordt? Op welke manieren kunt u via MijnRapportfolio ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind? Tijdens de workshop “MijnRapportfolio in de klas” komen deze en andere vragen aan bod.

In de ochtend bezoekt een MijnRapportfolio adviseur enkele klassen om, aan de hand van vooraf met de school besproken onderwerpen, de huidige situatie te bekijken. Vervolgens gaat u in de middag, onder begeleiding van een adviseur, in de vorm van een workshop met het team op zoek naar manieren om de inzet van MijnRapportfolio op uw school verder te verbeteren.

Portfolio, van theorie naar praktijk

Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van portfolio’s in het onderwijs. In deze workshop wordt er een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en gaat u onderzoeken welk type portfolio het beste past bij uw school. U start hiervoor met een theoretische inleiding, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens gaat u als team in een aantal verschillende werkvormen actief aan de slag om deze theorie aan te laten sluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk bij u op school. Tenslotte stelt u op basis van deze bevindingen een set voorwaarden op waaraan een portfolio voor uw school moet voldoen.

MijnRapportfolio voor kleuters

Samen met de onderbouwleerkrachten gaat een MijnRapportfolio adviseur op zoek naar de ideale invulling en inzet van MijnRapportfolio bij de kleuters. U bekijkt bijvoorbeeld hoe MijnRapportfolio kan worden ingezet bij observaties of hoe u het kunt gebruiken om ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Op basis van de wensen worden er voorbeelden besproken van hoe MijnRapportfolio op andere scholen wordt ingezet en op welke manier bestaande werkwijzen kunnen worden vertaald naar MijnRapportfolio voor uw school.

Kindgesprekken; Van instructeur naar coach

MijnRapportfolio is een ideale tool om in te zetten bij kindgesprekken. Maar hoe en wanneer plant u een kindgesprek? En hoe vaak doet u dit? Wat is het doel van dit gesprek? En hoe legt u gemaakte afspraken vast?
Er is veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van kindgesprekken in het onderwijs. In deze workshop wordt er een verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en gaat u onderzoeken op welke manier kindgesprekken (nog beter) kunnen worden ingezet op uw school.

Thematisch werken met MijnRapportfolio

Scholen die thematisch werken hebben vaak behoefte aan een duidelijk overzicht van welke doelen er tijdens de thema’s behandeld zijn. In deze workshop bespreekt u de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft op het gebied van thematisch en projectmatig werken. U bespreekt op welke manier uw kinderen inzicht kunt geven in de doelen die tijdens een thema aan de orde komen en hoe ze zichzelf hierop kunnen beoordelen. Ook bekijkt u de verschillende manieren waarop u overzicht houdt op de doelen die aan bod gekomen zijn en nog aan bod moeten komen.

Adviesgesprek

De meeste scholen kiezen er voor om MijnRapportfolio stapsgewijs in te richten en steeds verder af te stemmen op hun wensen en visie. Het is verstandig om elke volgende stap te starten met een adviesgesprek met één van onze adviseurs. Zo weet u als school zeker dat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die MijnRapportfolio te bieden heeft en kunt u profiteren van de kennis en ervaring van onze adviseurs bij het maken van keuzes. Dit zelfde geldt voor scholen die al langer met MijnRapportolio werken. Aanpassingen in uw onderwijs kunnen van grote invloed zijn op hoe u MijnRapportfolio inzet in de klas.

MijnRapportfolio in het Jenaplanonderwijs

Te vaak wordt een rapportage voornamelijk gebruikt om een kind af te zetten tegen een gemiddelde terwijl het een krachtig hulpmiddel kan zijn om kinderen te helpen bij hun eigen ontwikkeling. Daarbij is het van wezenlijk belang om te kijken naar de totale ontwikkeling van het kind.

Teamtraining

De meeste scholen volgen als ze gaan starten of net nadat ze gestart zijn een teamtraining. Vaak veranderen scholen na een tijdje een gedeelte van hun inrichting. Er komen een aantal nieuwe teamleden bij of u gaat gebruik maken van nieuwe functionaliteiten. Misschien heeft u na een vakantieperiode wel behoefte aan een opfriscursus?
Plan dan samen met uw adviseur een extra teamtraining. Deze wordt volledig op de wensen van uw school en op bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten afgestemd.

Beheerder training

Als schoolbeheerder heeft u een aantal extra mogelijkheden ten opzichte van de andere leerkrachten. Als schoolbeheerder bent u niet alleen contactpersoon tussen uw team en MijnRapportfolio maar dient ook als vraagbaak voor uw team. Tijdens de schoolbeheerder training bespreken we alle extra functionaliteiten die u als schoolbeheerder kunt gebruiken en krijgt u een uitgebreide instructie over de functionaliteiten die leerkrachten zelf hebben. We bespreken een aantal  veel voorkomende vragen van leerkrachten en ouders en hoe hier mee om te gaan en geven we u tips over het gebruik.

Ouderbetrokkenheid

Het is van groot belang om kinderen en ouders mee te nemen in de keuzes die de school passend bij hun visie heeft gemaakt voor het gebruik van MijnRapportfolio. Zo weet u als school zeker dat kinderen en ouders actief betrokken zijn bij deze nieuwe manier van het in kaart brengen van de ontwikkeling van de kinderen.

De website van MijnRapportfolio maakt gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om het surfgedrag te analyseren en de website te verbeteren.